II Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Bezpieczeństwo w świecie 4.0

PROGRAM

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”

DZIEŃ 1 - 1 października 2018 r.

9.30-9.40 Uroczyste otwarcie Forum – Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

9.40 -10.50 Sesja inauguracyjna  „Czy świat pracy w Przemyśle 4.0 jest bezpieczny?”

 • Zadania Rady Ochrony Pracy w bezpieczeństwie pracy Janusz Śniadek, poseł na Sejm RP, przewodniczący Rady Ochrony Pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – nowe technologie – Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy
 • Człowiek w świecie pracy 4.0. – Prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego
 • Rola UDT w świecie pracy w przemyśle 4.0. - Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
 • Wyzwania dla prewencji wypadkowej w świecie 4.0.- Małgorzata Nietopiel, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS

10.50-11.20 Przerwa kawowa

Panele tematyczne                                   Prowadzenie paneli: red. Michał Olszański

11.20-12.00 Panel 1 Bezpieczeństwo w przemyśle 4.0

12.00-12.05 Przerwa techniczna

12.05-12.45 Panel 2 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy a wymagania nowej normy ISO 45001

12.45-12.50 Przerwa techniczna

12.50-13.40 Panel 3 Bezpieczeństwo w strefach zagrożenia wybuchem

13.40-14.20 Lunch

14.20-14.40 Porady eksperckie przy stoiskach Partnerów – konkurs dla służby bhp

14.40-15.20 Panel 4 Bezpieczeństwo przy pracach elektroenergetycznych

15.20-16.15 Debata Oxfordzka

16.15-16.50 Przedstawienie wyników badań

Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu Partnerów Forum

Podsumowanie i zakończenie I dnia Forum

19.30 Uroczysta kolacja

 

DZIEŃ 2 - 2 października 2018 r.

Sala Kolumnowa Sejmu RP

Sesja Uroczysta - Jubileusz 65 lecie służby bhp oraz 25 lecie OSPSBHP

11.00-11.10 Powitanie uczestników i rozpoczęcie II dnia Forum - Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – historia i perspektywy na przyszłość – Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

11.40-12.30 Wystąpienie zaproszonych gości – przedstawicieli:

 • Rady Ochrony Pracy
 • Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Urzędu Dozoru Technicznego
 • Związków Zawodowych
 • Partnerów wspierających

12.30 – 13.30 Wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali okolicznościowych

13.30 Zakończenie uroczystości i poczęstunek

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego

PATRONI HONOROWI:PATRONI MEDIALNI:

 

 

 

 

Copyright © OSPSBHP 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.